Weesperstraat 402, 1018 DN Amsterdam

020- 4280237
info@amsteloefentherapie.nl

 
 
Amstel Oefentherapie biedt:
Oefentherapie Cesar - Mensendieck
Kinderoefentherapie
Psychosomatische Oefentherapie
 
Amstel Oefentherapie biedt:
Oefentherapie Cesar en Mensendieck
Kinderoefentherapie
Psychosomatische Oefentherapie

Werkwijze

Lees wat u kan verwachten als u uw kind aanmeldt.

Aanmelding

Uw kind kan met of zonder verwijzing van uw huisarts bij ons worden aangemeld voor een onderzoek. Directe Toegankelijkheid Oefentherapie zorgt ervoor dat u zonder verwijzing terecht kunt bij een oefentherapeut, dus ook bij de kinderoefentherapeut. Na een intakegesprek wordt bepaald of uw kind verder onderzocht zal worden of dat het wordt doorverwezen naar huisarts of specialist.

Onderzoek

Er wordt gekeken naar de motoriek van het kind met als achtergrond de voorgeschiedenis en hulpvraag. De onderdelen van de motoriek die aan bod kunnen komen zijn evenwicht, grove motoriek, fijne motoriek, oog-hand coördinatie, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie en schrijven. Er wordt ook een eerste indruk verkregen van het gedrag van het kind. Factoren als contact, concentratie, impulsiviteit en faalangst worden geobserveerd. Van belang is ook de leerstrategie van het kind. Op deze manier kan de kinderoefentherapeut beoordelen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en waar de problemen liggen. Ouders of verzorgers en andere betrokken zoals de leerkracht of huisarts spelen een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe een kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.
De kinderoefentherapeut bespreekt tenslotte de bevindingen met de ouders/ verzorgers en vertelt wat de behandelmogelijkheden zijn. Op deze manier kunnen vragen over onderzoek en behandeling worden besproken zonder dat het kind daarbij aanwezig is.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het individuele behandelplan wordt op een zodanige manier aangeboden dat het kind plezier beleeft aan bewegen en zich vaardigheden spelenderwijs eigen maakt. Tijdens de behandeling worden zowel aan de voorwaarden voor motorische vaardigheden gewerkt als het verbeteren van de vaardigheden zelf. Hierbij wordt aangesloten op de belevingswereld en interesses van het kind. Uiteraard wordt tijdens de behandelperiode afgestemd met ouders, verzorgers en de leerkracht over vorderingen van de behandeling en over eventuele begeleiding thuis of in de klas.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling grotendeels uit hanteringsadviezen en speladviezen voor de ouders. Op die manier kan de behandeling bij de dagelijkse verzorging worden betrokken. De behandeling kan aan huis plaatsvinden. Dat geldt voor kinderen tot twee jaar of bij kinderen met een ernstige handicap.
Oudere kinderen worden op de praktijk behandeld. Afhankelijk van hulpvraag en behandeldoel is ouderparticipatie een belangrijke voorwaarde om tot optimaal resultaat te komen.
De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of van de hulpvraag. Soms is alleen advies voldoende, bijvoorbeeld een houdings-of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de behandeling meestal langere tijd.

Contact met derden

In de meeste gevallen is het zinvol om informatie uit te wisselen met het kinderdagverblijf, de leerkracht of andere behandelaars om uw kind zo goed mogelijk te helpen. Over het algemeen loopt dit via de ouders, echter soms is het handiger om direct te overleggen me andere betrokkenen (na toestemming van de ouder).

Meer weten?

Ontdek meer over Oefentherapie Cesar - Mensendieck, Kinderoefentherapie en Psychosomatische Oefentherapie via de beroepsvereniging.

→ Ga naar de website

Nieuws

Per 1 januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen bij artrose aan heup of knie vanuit de basisverzekering vergoed.
Zonder eigen risico van de eerste 20 behandelingen.

Achtergonden

40 blogposts over gezondheid, leven en bewegen.

→ Lees verder...

 

 

Wij zijn te vinden op
Facebook