Weesperstraat 402, 1018 DN Amsterdam

020- 4280237
info@amsteloefentherapie.nl

Rationeel-emotieve therapie

"Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun gedachten erover." - Epictetus (filosoof, 55-135 n. Chr.).

Bij het leren hanteren van stress en problemen is het belangrijk om situaties op een realistische manier te bekijken. Het zijn niet de situaties die klachten veroorzaken, maar de manier waarop je tegen deze situaties aankijkt. Met zelfspraak spreken mensen zichzelf opbouwend dan wel afbrekend toe.

Rationeel-emotieve training (RET) stelt dat aan ieder gedrag en emotie een gedachte vooraf gaat. Niet reële gedachten kunnen leiden tot ongewenst gedrag en ongewenste gevoelens. Door het vervangen van niet realistische gedachten door logische gedachten leer je beter stress en problemen te reguleren.

Via een ABC kun je irrationele gedachten (B) opsporen die ongewenste negatieve gevoelens en gedrag (C) veroorzaken. De aanleiding (A) is de situatie die je spanning of een rotgevoel geeft. Dit kan ook een nog niet gebeurde situatie zijn. Hier een voorbeeld:

A: Je bent afgewezen bij een sollicitatie.

B: Niemand ziet mij zitten, ze zullen wel zien dat ik niks kan.

C: Ik voel mij verdrietig en afgewezen, ik geef het solliciteren op.

Probeer bij jezelf na te gaan wat je overtuiging is in een situatie waar je kwaad wordt, je angstig of ontevreden voelt. Is het een irrationele gedachte? Daag die gedachte dan uit. Wat is een meer rationele, effectieve gedachte en reactie?