Weesperstraat 402, 1018 DN Amsterdam

020- 4280237
info@amsteloefentherapie.nl

Ja, maar.......

Misschien komt het je bekend voor in je leven? Ja, maar....

Hoe moeilijk kan het zijn om een doel te realiseren? Als je iets wilt, dan doe je dat toch gewoon? Als je bijvoorbeeld pro-actiever wilt zijn in contact en niet steeds wilt afwachten, dan neem je toch de volgende keer meer initiatief? Als je je de volgende keer niet wilt laten provoceren door een collega, dan bedenk je toch hoe je je wilt opstellen en dan doe je dat toch gewoon. Tja, als je het echt wilt, moet je wel iets anders doen dan je gewend bent. Da’s toch logisch!

Ja, maar……

En dan komen ze: de tegenwerpingen, de bezwaren, de rechtvaardigingen, de excuses, de smoesjes, de uitvluchten, de frustraties en het gezeur. Waarom het niet kan, niet lukt of zo moeilijk is. Een opsomming van redenen waarmee je jezelf tegenhoudt en die allemaal neerkomen op; .... het voelt niet goed, het voelt beter om niet te veranderen, om niks anders te doen. Verandering is nodig om je beter te voelen maar het voelt beter om niet te veranderen. De eeuwige paradox.

Doel of gevoel?

Laat jij je leiden door een doel of een gevoel? Het lastige aan deze vraag is over welk gevoel het gaat. Als je je laat leiden door het gevoel dat het realiseren van een doel je geeft, dan geeft dat gevoel je energie. Dat is waarom de meerwaarde van een doel zo belangrijk is. Het gevoel dat deze meerwaarde je geeft vormt een bron van energie. Als je je echter laat leiden door een gevoel van angst, dat het nemen van risico’s met zich meebrengt, dan word je geleid door een gevoel dat je niet verder helpt. Integendeel, dit gevoel zorgt voor een pas op de plaats, veiligheid boven alles. De behoefte aan veiligheid en zekerheid saboteert elke stap in het onbekende. Je vermijdt het avontuur om te behouden wat je hebt maar ondertussen gaat het leven verder en kies je niet voor wat je echt wilt.

De kracht van een bewust besluit

Welk deel van jou maakt bezwaar bij het stellen van doelen? Onze persoonlijkheid kent vele deelpersoonlijkheden. Deze subpersoonlijkheden lijken vaak een rollenspel te spelen binnen in ons. We kennen allemaal het kind in ons. Soms reageren we als kind, ook al zijn we volwassen. We hebben nog steeds verlangens en behoeftes als een kind. Het kan zijn dat je de subpersoonlijkheden als een probleem ervaart. Er ontstaat een intern gevecht, je kunt geen keuze maken met betrekking tot de vraag welk deel in jouw aan het woord mag komen. Je bent dan in tweestrijd met jezelf. Je laat meerdere deelpersoonlijkheden aan het woord omdat de eerste niet het gewenste effect bereikt. Als je er bewust van bent dat je keuzes gekoppeld zijn aan een subpersoonlijkheid dan maak je makkelijker onderscheid tussen de subpersoonlijkheden die betrokken zijn bij het formuleren van een doel en de subpersoonlijkheden die voorzichtig zijn en veiligheid voorop stellen.

En… neem dan een bewust besluit. De kracht van een bewust besluit kan bergen verzetten. En als je faalt? Doe je het opnieuw en opnieuw en opnieuw, totdat je verandering in gedrag bereikt en daar een goed gevoel aan over houdt. Dan voel je pas dat het goed is.

Door: Jose van der Meij; Inzicht, vakblad van NVNLP